MOC DLA
Rozwoju

Organizator: Energia dla firm

W Konkursie  

małe przedsiębiorstwa, start-upy i organizacje studenckie pracujące nad innowacyjnymi produktami i usługami z branży energetycznej mają szansę otrzymać nagrody finansowe w wysokości

15 000 PLN

DLA KOGO


firm, w tym start-upów, zatrudniających mniej niż 50 osób


organizacji studenckich (koła naukowe, stowarzyszenia studentów itd.)które realizują lub planują realizację autorskiego projektu z dziedziny

energetyki.

Przykładowe obszary tematyczne projektów


obsługa klienta
firmy energetycznej

aplikacje, systemy


przesył
energii

zarządzanie, efektywność


Smart
Home

rozwiązania informatyczne i urządzenia umożliwiające optymalizację zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych


energetyka
rozproszona

aplikacje, systemy

Główne kryteria oceny projektów


innowacyjność


potencjał biznesowy


spójność, kompleksowość i realistyczność planów realizacyjnych


kompetencje i doświadczenie zespołu


potencjał wnioskodawcy


potencjalne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju

Zgłoś udział


Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane
(np. koło naukowe przy jednostce akademickiej, stowarzyszenie studenckie)*
Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane
max 40 000 znaków
Pole wymagane
Opisać, dlaczego Projekt jest nowatorski i w jakiej skali (kraju, międzynarodowej).
Opisać znaczenie Projektu dla trwałego rozwoju potencjału zgłaszającego podmiotu.
Pole wymagane
(max 2500 znaków)
Opisać potrzebę rynkową, na jaką odpowiada Projekt oraz źródła wiedzy o niej.
Pole wymagane
(max 10 000 znaków)
Przedstawić całościową koncepcję realizacji Projektu, zawierającą opis, kolejność i czas trwania najważniejszych działań, podstawowe informacje o planowanych kosztach i źródłach ich finansowania oraz zakładane cele długofalowe, w tym zwłaszcza związane z ew. komercjalizacją produktu/usługi.
Pole wymagane
(max 2500 znaków)
Opisać najważniejsze ryzyka mogące wystąpić w toku realizacji Projektu oraz możliwe sposoby ich minimalizacji.
Pole wymagane
(max 5000 znaków)
Opisać kompetencje i doświadczenie członków zespołu realizującego Projekt, kluczowe z jego punktu widzenia.
Pole wymagane
(max 5000 znaków)
Opisać potencjał ekonomiczny i organizacyjny zgłaszającego podmiotu oraz zasoby (finansowe, rzeczowe, intelektualne), które zamierza on wykorzystać przy realizacji Projektu.
Pole wymagane
(max 5000 znaków)
Opisać wymiar ekologiczny i społeczny projektu.
Pole wymagane
(max 2000 znaków)
Wyjaśnić, w jaki sposób ew. otrzymanie Nagrody wpłynie na realizację bądź rozwój Projektu.
Pole wymagane
Formularz zawiera błędy. Popraw je i spróbuj ponownie.

Harmonogram


29 listopada 2017 r.
Ogłoszenie konkursu


14 lutego 2018 r.
Ostateczny termin nadsyłania Zgłoszeń


marzec 2018 r.
Rozstrzygnięcie Konkursu

Partnerzy

O fundatorze nagród

Energia dla firm S.A. działa na rynku od 2010 r. i jest jednym z największych niezależnych sprzedawców energii elektrycznej i gazu ziemnego w kraju. Dzięki innowacyjnemu spojrzeniu na świat i biznes wprowadza na rynek nie tylko nowatorskie produkty, kompleksowość usług, ale także zupełnie inną filozofię Obsługi Klienta.

Kontakt

Michał Sobczyk
kontakt@mocdlarozwoju.pl
533 600 442