Jak przeprowadzić audyt efektywności energetycznej?

audyt efektywności energetycznej

W celu poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa kluczowym krokiem jest przeprowadzenie rzetelnego audytu efektywności energetycznej. Warto zaznaczyć, że audyt ten nie jest obowiązkowy, ale stanowi istotny element strategii wspierającej działania mające na celu minimalizację zużycia energii. Czym zatem jest audyt efektywności energetycznej? To kompleksowa analiza stanu technicznego instalacji i urządzeń, ukierunkowana na identyfikację obszarów największego zużycia energii, wody i ciepła. Jednakże, w odróżnieniu od obowiązkowego audytu energetycznego, audyt efektywności energetycznej ma specyficzny cel.

Jaki jest cel audytu efektywności energetycznej? 

Głównym celem audytu efektywności energetycznej jest dostarczenie kompleksowej oceny wykorzystania energii w danym miejscu oraz wskazanie potencjalnych działań, które mogą przynieść oszczędności. W odróżnieniu od obowiązkowego audytu energetycznego audyt efektywności energetycznej jest wymagany jedynie w przypadku konkretnych działań mających na celu redukcję zużycia energii. Dla przedsiębiorcy planującego uzyskanie białych certyfikatów lub wsparcie finansowe na inwestycję, audyt efektywności energetycznej (sprawdź na https://eon.pl/dla-biznesu/firmy-i-instytucje/baza-wiedzy/artykuly/audyt-efektywnosci-energetycznej-czyli-pierwszy-krok-w-procesie-pozyskania-bialych-certyfikatow) stanowi kluczowe uzasadnienie.

audyt efektywności energetycznej

Przygotowanie i proces audytu efektywności energetycznej

Przed przystąpieniem do audytu efektywności energetycznej istotne jest staranne przygotowanie. Zbieranie danych dotyczących zużycia energii, rachunków za różne nośniki energetyczne oraz określenie celu audytu są kluczowymi krokami. Następnie, wybór wykwalifikowanego audytora energetycznego jest decydujący dla skuteczności procesu.

Proces audytu efektywności energetycznej obejmuje kilka etapów, takich jak rozpoczęcie i analiza danych, wizyta na obiekcie, identyfikacja potencjalnych oszczędności, analiza kosztów i korzyści, a także raportowanie i prezentacja wyników. Warto podkreślić, że audyt ten to dynamiczny proces, a zalecenia mogą być dostosowywane w miarę upływu czasu, by osiągnąć optymalną efektywność energetyczną.

Jakie są korzyści związane z audytem efektywności energetycznej?

Podsumowując, audyt efektywności energetycznej przynosi liczne korzyści. Oszczędności finansowe, poprawa efektywności energetycznej, redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie komfortu termicznego czy spełnienie wymogów prawnych to jedynie kilka z nich. Jest to nie tylko inwestycja w zrównoważone zarządzanie energią, lecz również krok w kierunku ochrony środowiska i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Podkreślenie wartości audytu efektywności energetycznej stanowi istotny element strategii przedsiębiorstwa dążącego do efektywnego zarządzania zasobami energetycznymi. Wprowadzenie rekomendacji wynikających z audytu może przyczynić się nie tylko do redukcji kosztów, lecz także do budowy pozytywnego wizerunku firmy, dbającej o środowisko i przyszłe pokolenia.